செய்திமடல், ஜூலை 2021 Part 1

Posted on July 6, 2021

Home Publications Posts செய்திமடல், ஜூலை 2021 Part 1

செய்திமடல், ஜூலை 2021 Part 1

அன்புள்ள திருச்சபையோரே,

நமது கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன்.

எல்லாவித பேரழிவுகளிலிருந்தும் அவர் நம்மைக் காப்பாற்றி, நம் வாழ்வில் அருளிய கிருபைக்காகவும் இரக்கத்திற்காகவும் தேவனுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். அரசாங்கம் விதிகளை தளர்த்தியதால், எல்லா பிரச்சினைகளும் முடிந்துவிட்டன, அல்லது எல்லா வகையான நோய்களிலிருந்தும் நாம் முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளோம் என்று நினைக்க வேண்டாம். “நான் தேவனுக்காக வாழ்கிறேனா?” என்பதைக் அறிய நாம் எப்போதும் தேவனின் முன்னிலையில் அமர்ந்திருப்பது மிக முக்கியம். நான் அவரில் வாழ்கிறேனா? நான் அவர் மூலமாக வாழ்கிறேனா? ” இந்த கேள்விகள் நம் வாழ்க்கைமுறையாக மாறாவிட்டால், நாம் அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட மாட்டோம். வேதாகம சத்தியத்திற்கு அடித்தளம் இல்லாத ஒரு கிறிஸ்தவ மத அமைப்பில் நாம் வாழ்கிறோம். ஆகையால், அன்புள்ள சக கிறிஸ்தவர்களே, உங்களிடம் உள்ள உங்களுடைய இரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமானவற்றைப் பாதுகாக்க முன்னுரிமை கொடுங்கள், இதனால் உங்கள் வாழ்க்கையை வேடனுடைய கண்ணியிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும்.

இதுவரை, உரையாடல் என்கிற தலைப்பில் பல முக்கியமான விடயங்களை தியானிப்பதற்கான கிருபையை தேவன் நமக்கு அளித்தார்,

1.     வாதம் ஆரோக்கியமானதாகவோ அல்லது தேவபக்திக்கேறதோ இல்லை

2.     மற்றவர்களின் கருத்துக்களைக் கேட்பதன் முக்கியத்துவம்

3.     மற்றவர்களுக்கு அவர்களின் குறைபாடுகளை உணர இடமும் நேரமும் அளித்தல் , மற்றும்

4.     தீர்ப்பளிக்க வேண்டாம்.

இந்த வாரத்தில், ஒரு உரையாடலில் கடிந்துகொள்ளுதலின் (கண்டிப்பு) முக்கியத்துவத்தைப் பார்க்கப்போகிறோம். ஒரு உரையாடலில், கடிந்துகொள்ளுதலை தவிர்க்க முடியாது; தேவபக்திக்கேற்ற உரையாடல்களுக்கு கடிந்துகொள்ளுதல் அவசியம். எனவே, நீங்கள் ஒரு தேவபக்திக்கேற்ற உரையாடலைப் பார்க்கும்போதெல்லாம், அதில் ஒரு கடிந்துகொள்ளுதல் இருக்கும். கடிந்துகொள்ளுதல் பற்றி சில முக்கியமான வழிமுறைகளை நான் விவாதிக்க விரும்புகிறேன்.

கடிந்துகொள்ளுதல்என்றால் என்ன?

நீதிமொழிகள் 10:17 புத்திமதிகளைக் காத்துக்கொள்ளுகிறவன் ஜீவவழியில் இருக்கிறான்; கண்டனையை (கண்டிப்பை) வெறுக்கிறவனோ மோசம்போகிறான். உங்களுக்கு தேவனின் அன்பு இல்லையென்றால், உங்கள் உரையாடல்களில் கண்டிப்பை சேர்க்கும் திறன் உங்களுக்கு இருக்காது. நாம் நம்மையே நேசிக்கிறோம், எனவே நாம் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து வகையான பிரச்சினைகளையும் தவிர்க்க நாம் பெரிதும் விரும்புகிறோம், மற்றவர்களுக்காக துன்பப்பட நாம் தயாராக இல்லை. எசேக்கியேல் 33: 6 காவற்காரன்பட்டயம்வருவதைக்கண்டும், அவன்எக்காளம்ஊதாமலும்ஜனங்கள்எச்சரிக்கப்படாமலும், பட்டயம்வந்துஅவர்களில்யாதொருவனைவாரிக்கொள்ளுகிறதுஉண்டானால், அவன்தன்அக்கிரமத்திலேவாரிக்கொள்ளப்பட்டான்; ஆனாலும்அவன்இரத்தப்பழியைக்காவற்காரன்கையிலேகேட்பேன். ஒரு உரையாடலில், மற்ற நபரின் வாழ்க்கையை எப்படி, என்ன அழிக்கிறது என்பதை நீங்கள் எச்சரிக்கவில்லை என்றால், அதற்கு நீங்கள் கணக்கு செலுத்தப் போகிறீர்கள். எனவே, ஒரு உரையாடலில், நம் சக சகோதர சகோதரிகளுக்கு அவர்களின் அழிவின் வழியிலிருந்து வாழ்க்கை முறைக்கு சரிசெய்வதில் கண்டிப்பை வழங்க வேண்டும். ஓசியா 10: 12 ல் 12. நீங்கள்நீதிக்கென்றுவிதைவிதையுங்கள்; தயவுக்கொத்ததாய்அறுப்புஅறுங்கள்; உங்கள்தரிசுநிலத்தைப்பண்படுத்துங்கள்; கர்த்தர்வந்துஉங்கள்மேல்நீதியைவருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும், அவரைத்தேடக்காலமாயிருக்கிறது. ஆகையால், நீங்கள் உங்கள் சக கிறிஸ்தவருக்கு உதவி செய்தால், நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களை அறுவடை செய்யப் போகிறீர்கள். நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதுகாக்க மற்றவர்களுக்கு அவர்களின் வாழ்க்கையை சரிசெய்ய உதவுவது நமது கிறிஸ்தவ கடமையும் வாழ்க்கையும் ஆகும்.

கண்டிப்பைபெற தகுதியானவர் யார்?

பல முறை, நாம் ஒரு தவறான நபரைத் திருத்த முயற்சிக்கிறோம், முடிவாக அவர்களும் நாமும் காயப்படுகிறோம். இதற்கு நல்ல உதாரணம் பேதுரு மற்றும் யூதாஸ். உண்மையில், பேதுரு இயேசுவை மறுதலித்தார், அவரைச் சபித்தார், அவரைத் தெரியாது என்று எல்லோரிடமும் ஒப்புக்கொண்டார். ஆனாலும், அவர் இன்னும் தேவனால் கண்டிக்கப்பட்டார். மறுபுறம், யூதாஸ் கண்டிப்பிற்கு தகுதியற்றவர், அதை ஒருபோதும் பெறவில்லை. என்ன வித்தியாசம்? தேவனை பயன்படுத்துவதற்கும் தேவனை வணங்குவதற்கும் ஒரு முக்கிய வேறுபாடு உள்ளது. யூதாஸ் இயேசு கிறிஸ்துவை 30 வெள்ளி நாணயங்களுக்கு விற்றான். இது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட துரோகம். பரிசேயர்கள் அவருடன் அதைப் பற்றி விவாதித்ததையும், தனிப்பட்ட லாபங்களுக்காக அவர் அதை ஒப்புக்கொண்டதையும் வேதத்திலிருந்து நாம் அறிவோம். யாத்திராகமம் 21: 14-ல் நாம் காண்கிறோம், ஒருவன்பிறனுக்குவிரோதமாகச்சதிமோசஞ்செய்து, அவனைத்துணிகரமாய்க்கொன்றுபோட்டால், அவனைஎன்பலிபீடத்திலிருந்தும்பிடித்துக்கொண்டுபோய்க்கொலைசெய்யவேண்டும். ஒரு செயலில் சதிமோசம் இருக்கும்போது, பலிபீடம் கூட ஒரு மனிதனை விடுவிக்காது, ஏனெனில் அவன் அதை திட்டமிட்டபடி செய்தான். எனவே, ஒரு தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக முன்கூட்டியே திட்டமிட்ட வழியில் தவறு செய்யும் ஒருவர் கண்டிப்பிற்கு தகுதியானவர் அல்ல. ஆகையால், உங்கள் இருதயத்தில் ஒரு எண்ணம் உருவாகும்போது, அதை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு பதிலாக, கர்த்தரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுங்கள், இதனால் உங்கள் மாம்சம் சிலுவையில் அறையப்பட இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு உதவ முடியும். இருப்பினும், நீங்கள் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு அதை ஒப்புக்கொடுக்கவில்லை என்றால், தேவனின் கோபம் உங்கள் மீது வருவதற்கு அந்த எச்சரிப்பே காரணமாகிவிடும். பின்வரும் குறிப்புகள் இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவும். ஆதியாகமம் 6: 5 மனுஷனுடையஅக்கிரமம்பூமியிலேபெருகினதுஎன்றும், அவன்இருதயத்துநினைவுகளின்தோற்றமெல்லாம்நித்தமும்பொல்லாததேஎன்றும், கர்த்தர்கண்டு, எபேசியர் 2: 3-ல், அவர்களுக்குள்ளேநாமெல்லாரும்முற்காலத்திலேநமதுமாம்சஇச்சையின்படியேநடந்து, நமதுமாம்சமும்மனசும்விரும்பினவைகளைச்செய்து, சுபாவத்தினாலேமற்றவர்களைப்போலக்கோபாக்கினையின்பிள்ளைகளாயிருந்தோம். இந்த வசனங்களிலிருந்து தேவனை தங்கள் நன்மைகளுக்காகப் பயன்படுத்தும் ஒருவர் கண்டிப்பின் மூலம் வரும் அன்பையும் வாழ்க்கையையும் அனுபவிக்க தகுதியற்றவர் என்பது தெளிவாகிறது.

மற்றவர்களைத் கண்டிக்கும்திறன் யாருக்கு இருக்கிறது?

ஒருவருக்கு ஒரு பொருள் மற்றும் அனுபவம் பற்றிய அறிவு இருப்பதால், ஒரு நபரைத் கண்டிப்பதற்கான தகுதி அவருக்கு / அவளுக்கு உண்டு என்று அர்த்தமல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் தவறுகளைப் பற்றிச் சொல்வது அல்லது அதைச் சுட்டிக்காட்டுவது கண்டிப்பு என்றும் அது அவர்களுக்கு உதவும் என்றும் பலர் நினைக்கிறார்கள். உண்மையில், அது சாத்தானின் வேலை. அவன்தான் எப்போதும் நம் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டி, நம்முடைய குற்ற உணர்ச்சியில் வாழ வைப்பான். அத்தகையவர்கள் எப்போதுமே உங்களுக்கு உதவிசெய்வது போல், அழிவுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் என்ற தவறான எண்ணத்தை தருகிறார்கள். இது கண்டிப்பு அல்ல குற்றச்சாட்டு. இது தேவனிடமிருந்து வந்ததல்ல. பாவச் செயலில் சிக்கிய ஸ்திரியின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். யோவான் 8 ஆம் அத்தியாயத்தில் இயேசு கிறிஸ்து அவளுக்கு நிரூபிக்கவில்லை அல்லது அவளுக்கு அறிவிக்கவில்லை அல்லது அவள் செய்த செயல் பாவம் என்று அவளை நம்பவைக்கவில்லை என்பதை நாம் காணலாம். அதற்கு பதிலாக, அவள் குற்றம் சாட்டப்பட்டு தீர்ப்பளிக்கப்பட்டபோது, அவர் தன்னை குற்றம் சாட்ட அனுமதித்து அவளுடன் தீர்ப்பளித்தார். குற்றம் சாட்டப்படுவதற்கும் குற்றவாளியுடன் தீர்ப்பு வழங்குவதற்கும் தயாராக இல்லாத ஒருவர் கண்டிக்கும் நபராக இருக்க தகுதியற்றவர். இரண்டாவதாக, கண்டிப்பதில் மிகச் சிறிய ஆனால் மிகவும் பயனுள்ள வழிமுறை உள்ளது, அதாவது ஒருவரின் வாழ்க்கையிலிருந்து குற்றமனசாட்சியை நீக்குதல். எல்லோரும் தவறு செய்தவர் மீது குற்றம் சாட்டியபோது, இயேசு கிறிஸ்து தனது அதிகாரத்தையும் சக்தியையும் அந்தப் பெண்ணைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தினார், மேலும் குற்றம் சாட்டியவர்களின் தவறுகளை அவர்கள் குற்றவாளிகளாகக் கருதி அழித்தார்கள். எந்தவொரு குற்ற உணர்ச்சியையும் அவளுக்குள் வளர்க்க இது அனுமதிக்கவில்லை. இறுதியாக, இயேசு காட்டிய ஒரு முக்கியமான தகுதி, “நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறதில்லை;” என்ற வாக்குறுதியால் அவர் அவளுக்கு அளித்த உறுதி. அவர் அவளைத் தீர்ப்பளிக்கப் போவதில்லை, எப்படி, ஏன் அவள் அந்தத் தவறைச் செய்தாள் என்பது பற்றி உரையாடப் போவதில்லை என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார். அவள் செய்த தவறு பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட இயேசு கிறிஸ்துவால் பேசப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக, அவள் தனது வாழ்க்கையின் குறைந்த கட்டத்தை மறக்க அவளுக்கு உதவினார், மேலும் “இனிப் பாவஞ்செய்யாதே” என்று கூறி அவளை ஊக்குவித்தார். இங்கே, இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பைக் காணலாம். அவர் பாவத்தை வெறுத்தார், ஆனால் பாவியை அல்ல. உங்களை நேசிக்கும் ஒரு நபர் அவர்களின் உதடுகளிலிருந்து வரும் வார்த்தைகளால் அல்ல, உங்களுக்காக மரிப்பதன் மூலமும், உங்கள் பாவத்தை சொந்தமாக்குவதன் மூலமும், உங்கள் தவறுகளின் விலையைச் செலுத்துவதன் மூலமும் உங்களைத் கண்டிக்க சரியான நபர். அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து தான் நேசிக்கும் நபரை கண்டிக்கிறார்.

கண்டிப்புஒரு நபருக்கு எப்போது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்?

ஒரு பாவம் மற்றும் அதன் விளைவுகள் பற்றிய அனைத்து விவரங்களும் தங்களிடம் இருந்தால், அவர்கள் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். இது உண்மை அல்ல, அது தேவனின் வார்த்தைக்கு எதிரானது. மேலே குறிப்பிட்ட தகவல்கள் உங்கள் இரட்சிப்புக்கு தேவைப்பட்டால், அது உங்கள் வாழ்க்கையில் வழங்கப்படும். அதேபோல், பலர் திருத்தப்பட தங்கள் உண்மையான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள், ஆனால் முடிவுகளைக் அவர்கள் ஒரு முறை காணவில்லை என்றால், அவர்கள் மிகவும் விரக்தியடைந்து, தங்கள் மாற்றத்தின் நம்பிக்கையை இழந்து, மீண்டும் தங்கள் பாவ வாழ்க்கையில் வாழத் தொடங்குகிறார்கள். இது சாத்தானின் படைப்பு. கண்டிப்பின் மகிழ்ச்சியையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெறுவது இடுக்கமான வாசல் வழியாக நுழைவதைத் தவிர வேறில்லை. பலருக்கு பாவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது, இந்த ஆசைக்கு நிறைய முயற்சி செய்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் வழியைக் கண்டுபிடிக்கத் தவறிவிடுகிறார்கள். எனவே, கண்டிப்பின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவதற்கான வழியைக் கண்டறிய ஒரு உதாரணத்தைக் காணப்போகிறோம். 2 சாமுவேல் 24: 13 & 14 ல் 13. அப்படியேகாத்தாவீதினிடத்தில்வந்து, அவனைநோக்கி: உம்முடையதேசத்திலேஏழுவருஷம்பஞ்சம்வரவேண்டுமோ? அல்லதுமூன்றுமாதம்உம்முடையசத்துருக்கள்உம்மைப்பின்தொடர, நீர்அவர்களுக்குமுன்பாகஓடிப்போகவேண்டுமோ? அல்லதுஉம்முடையதேசத்திலேமூன்றுநாள்கொள்ளைநோய்உண்டாகவேண்டுமோ? இப்போதும்என்னைஅனுப்பினவருக்குநான்என்னமறுஉத்தரவுகொண்டுபோகவேண்டும்என்பதைநீர்யோசித்துப்பாரும்என்றுசொன்னான். 14. அப்பொழுதுதாவீதுகாத்தைநோக்கி: கொடியஇடுக்கணில்அகப்பட்டிருக்கிறேன், இப்போதுநாம்கர்த்தருடையகையிலேவிழுவோமாக; அவருடையஇரக்கங்கள்மகாபெரியது; மனுஷர்கையிலேவிழாதிருப்பேனாகஎன்றான்.” தாவீது தனது வாழ்க்கையை தேவனின் கைகளில் எவ்வாறு சமர்ப்பிக்கிறார் என்பதை இங்கே காணலாம். பலர் தங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு மத வழியில் சமர்ப்பிக்கிறார்கள், ஆவிக்குரிய வழியில் அல்ல. சமர்ப்பிப்பதில் இரண்டு முக்கிய பாகங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, நம் வாழ்க்கையையோ பிரச்சினையையோ தேவனிடம் சமர்ப்பித்தவுடன், அதை மதிப்பீடு செய்வதை நிறுத்த வேண்டும். அந்த அதிகாரத்தை நாம் தேவனுக்கு கொடுத்தவுடன், தேவன் அவருடைய கருத்தைத் தெரிவிக்காவிட்டால், அதைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கக்கூடாது. பிரச்சினையிலிருந்து நம்மைத் துண்டிக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு செயல் திட்டத்தை தீர்மானிக்கும் அதிகாரத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு பகுதிகளும் நம்முடைய சமர்ப்பிப்பில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும், இதனால் இது ஒரு சடங்காகவோ மதவழிபாடாகவோ இல்லாமல் ஆவிக்குரியத்தாய் இருக்கும். இல்லையெனில், அது உங்கள் குணத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் அளிக்காது. சமர்ப்பிப்பதற்கு பதிலாக சுய முயற்சிகளைப் பயன்படுத்துவது தவறான திருப்தியை மட்டுமே தரும், இது உங்களை ஏமாற்றி அழிக்கும்.

ஆகவே, அன்புள்ள திருச்சபையோரே, தேவனிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து கொண்டே இருங்கள், இதனால் நீங்கள் அவருடைய களிப்பினாலும் சந்தோசத்தினாலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். பின்வரும் இந்த சமர்ப்பிப்புடன் இந்த வார செய்திமடலை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன்: ரோமர் 6:16 மரணத்துக்கேதுவான பாவத்துக்கானாலும், நீதிக்கேதுவான கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும், எதற்குக் கீழ்ப்படியும்படி உங்களை அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுக்கிறீர்களோ, அதற்கே கீழ்ப்படிகிற அடிமைகளாயிருக்கிறீர்களென்று அறியீர்களா? நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய இரக்கத்தை நமக்குக் காண்பிப்பாராக, இதனால் நாம் அவரை முகமுகமாய் தரிசிக்கும் வரை களிமண்ணைப் போல நம் குயவனின் கைகளில் நம் வாழ்க்கையை சமர்ப்பிக்க அவருடைய தயவைப் பெறுவோமாக.

கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!